Extreme-Macro.nl

Welkom op de website extreme-macro.nl van fotograaf Maurice Jonas.

Macro is het fotograferen van dieren, planten of voorwerpen op korte tot zeer korte afstand, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden. Bij macro spreken we van een verhouding van 1:1, wat wil zeggen dat het onderwerp wat je fotografeert even groot op je beeldsensor verschijnt als het in werkelijkheid is.

Bij extreme macro gaan we nog een stapje verder. Met behulp van voorzetlenzen, tussenringen en onder andere microscoop lenzen verkrijgen we een verhouding die verder gaat dan 1:1, wat tot resultaat heeft dat je veel verder kan inzoomen op je onderwerp en veel meer details kan zien.

Met deze website willen ik u een kijkje geven in de wereld van macro en extreme macro. Met deze website wil ik beginnende macro en extreme macro fotografen op weg helpen. Dit zal ik doen door zoveel mogelijk mijn ervaringen te delen op deze website.